Tevredenheidsrapportage Spirit4you 2020
14/04/2021

Tevredenheidsrapportage Spirit4you 2020

Hoe tevreden zijn de scholen over de producten en diensten van Spirit4you?

In 2020 heeft Spirit4you producten ontwikkeld en diensten verleend ter versterking van de doorstroom naar het mbo en het hbo. In een tevredenheidsenquête zijn thema’s als versterking LOB, netwerken en professionaliseren, monitoring en communicatie aan de orde gesteld. Met de uitkomsten van de enquête zal de kwaliteit van de producten en diensten van Spirit4you verder verbeterd worden.

Bekijk hier de totale tevredenheidsrapportage.
Bekijk hier de tevredenheidsrapportage Spirit4you vo-mbo.
Bekijk hier de tevredenheidsrapportage Spirit4you havo-mbo-hbo.

Onze nieuwsbrieven
  • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven
    Spirit4you vo-mbo

  • Spirit4you havo-mbo-hbo

  • Spirit4you pro/vso/entree