Voor wie is dit? Dit is een site voor onderwijsprofessionals en ouders in de regio Haaglanden.

Dit is Spirit4you

Spirit4you is een samenwerkingsverband van vo-, mbo- en hbo-scholen en gemeenten in de regio Haaglanden. Spirit4you heeft als doel de overstap naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren en scholen te ondersteunen.

Lees meer

nieuws & agenda

Nieuwsbrief havo-mbo-hbo februari 2020

Lees hier de nieuwsbrief

Lees meer
Workshop Prototype YOU op donderdag 2 april 2020

Lees meer
Aanbod Spirit4you havo-mbo-hbo: train de trainer

Hbo-vaardigheden: Train de trainer

Lees meer
Masterclass Wegwijs in het hbo 6 april 2020

Wat moet je allemaal weten over studeren aan het hbo?

Lees meer
Nieuwsbrief vo-mbo januari 2020

Lees hier de nieuwsbrief

Lees meer
Netwerkbijeenkomst pro-vso 2 april 2020

Een bijeenkomst over een passende uitstroom voor de pro-vso leerlingen

Lees meer
Nieuwsbrief havo-mbo-hbo januari 2020

Lees hier de nieuwsbrief

Lees meer
LOB-netwerk vmbo 5 maart 2020

In dit netwerk treffen onderwijsprofessionals van het vmbo en het mbo elkaar.

Lees meer
Evaluatie symposium Coaching en Begeleiding

Hoe is het symposium Coaching en Begeleiding door de deelnemers ervaren?

Lees meer
Professionaliseringsmiddag vo-mbo 12 maart 2020

Verdiepende bijeenkomst voor onderwijsprofessionals

Lees meer
Programma Spirit4you vo-mbo 2019-2020

Spirit4you vo-mbo wil voortijdig schooluitval terugdringen en de doorstroom van vmbo naar mbo en arbeidsmarkt bevorderen.

Lees meer
Decanennetwerk havo-mbo-hbo 26 maart 2020

Bijeenkomst voor alle havo-decanen uit de regio Haaglanden en vertegenwoordigers van de hbo-instellingen in de...

Lees meer
Symposium 19 maart 2020

Het thema van dit symposium is LOB en vaardigheden naar en op het hbo.

Lees meer
Nieuwsbrief havo-mbo-hbo februari 2020

Lees hier de nieuwsbrief

Lees meer
Workshop Prototype YOU op donderdag 2 april 2020

Lees meer
Aanbod Spirit4you havo-mbo-hbo: train de trainer

Hbo-vaardigheden: Train de trainer

Lees meer
Masterclass Wegwijs in het hbo 6 april 2020

Wat moet je allemaal weten over studeren aan het hbo?

Lees meer
Nieuwsbrief vo-mbo januari 2020

Lees hier de nieuwsbrief

Lees meer
Netwerkbijeenkomst pro-vso 2 april 2020

Een bijeenkomst over een passende uitstroom voor de pro-vso leerlingen

Lees meer
Nieuwsbrief havo-mbo-hbo januari 2020

Lees hier de nieuwsbrief

Lees meer
LOB-netwerk vmbo 5 maart 2020

In dit netwerk treffen onderwijsprofessionals van het vmbo en het mbo elkaar.

Lees meer
Evaluatie symposium Coaching en Begeleiding

Hoe is het symposium Coaching en Begeleiding door de deelnemers ervaren?

Lees meer
Professionaliseringsmiddag vo-mbo 12 maart 2020

Verdiepende bijeenkomst voor onderwijsprofessionals

Lees meer
Programma Spirit4you vo-mbo 2019-2020

Spirit4you vo-mbo wil voortijdig schooluitval terugdringen en de doorstroom van vmbo naar mbo en arbeidsmarkt bevorderen.

Lees meer
Decanennetwerk havo-mbo-hbo 26 maart 2020

Bijeenkomst voor alle havo-decanen uit de regio Haaglanden en vertegenwoordigers van de hbo-instellingen in de...

Lees meer
Symposium 19 maart 2020

Het thema van dit symposium is LOB en vaardigheden naar en op het hbo.

Lees meer

Spirit4you - Privacy Statement

Spirit4you beheert de gegevens van betrokkenen in het onderwijs vo, mbo en hbo in de regio Haaglanden: e-mailadressen van mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van Spirit4you en gegevens van mensen die deelnemen aan activiteiten van Spirit4you. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen en worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief of het communiceren over activiteiten.

Bij het gebruik van formulieren op de site waarbij gegevens over leerlingen worden ingevuld, moet eerst een toestemmingsveld worden ingevuld door de leerlingen (en de ouders wanneer de leerling nog geen 16 jaar oud is). Dit geldt ook voor het LOB-paspoort op www.bekijkjetoekomstnu.nl. De leerling/ouders hebben het recht te allen tijde de gegevens in te zien en deze aan te passen indien wenselijk.