Monitoringsrapportage 2020-2021
21/02/2022

Monitoringsrapportage 2020-2021

Met informatie over het verloop van de doorstroom tussen de scholen die vmbo aanbieden binnen de regio Haaglanden en het middelbaar beroepsonderwijs

De monitoringsrapportage 2020-2021 bevat informatie over het verloop van de doorstroom tussen de scholen die vmbo aanbieden binnen de regio Haaglanden en het middelbaar beroepsonderwijs. In de rapportage wordt ingegaan op de volgende aspecten van de doorstroom:

  • Vanuit welke vo-scholen uit de regio Haaglanden komt er absoluut of relatief veel switch of uitval op het mbo voor? 
  • Op welke manier speelt bij mbo-instellingen switch of uitval bij leerlingen uit het vmbo uit de regio Haaglanden?
Onze nieuwsbrieven
  • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven
    Spirit4you vo-mbo

  • Spirit4you havo-mbo-hbo

  • Spirit4you pro/vso/entree