Mini-symposium 'Doorstroom naar het hbo' - in 4 delen opgesplitst
03/06/2020

Mini-symposium 'Doorstroom naar het hbo' - in 4 delen opgesplitst

Mini-symposium 'Doorstroom naar het hbo' met lezingen, workshops en filmpjes

Op 4 juni stond het symposium 'Doorstroom naar het hbo' gepland. Deze fysieke bijeenkomst kunnen we helaas door het Covid19 virus niet door laten gaan. Wel laten we - in delen - het symposium online doorgaan. Gedurende de maand juni kunt u van ons lezingen, workshops en filmpjes verwachten over het onderwerp doorstroom. Wij plaatsen alle links hieronder op de pagina. 

Donderdag 4 juni

Op donderdag 4 juni trapt onze wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte Hilbert Bredemeijer het 'symposium' af. Hij verzorgt een toespraak voor ons, ter inspiratie voor iedereen die betrokken is bij de overstap van havo/mbo naar hbo, juist in deze tijd.

Aansluitend wordt een muzikale bijdrage geleverd door de studenten van de Dutch Academy of Performing Arts (DAPA), over kiezen en doorleren: hoe moeilijk is het om je weg te vinden en wie helpt je daarbij? 

Ook komen leerlingen/studenten tussendoor aan het woord over hoe het is in deze tijd de overstap naar het hbo te maken.

Kijk hier om naar de aftrap van het online mini-symposium.

Donderdag 11 juni

Het Expertisepunt LOB deelt in juni met ons feiten en ervaringen over de doorstroom van het mbo/vo naar hbo

Vanuit verschillende onderzoekgegevens over de aansluiting van het mbo/vo naar het ho, wordt er aan de hand van praktisch voorbeelden en werkvormen gekeken naar de hbo vaardigheden en gezocht naar mogelijke oplossingen waar je morgen mee aan de slag kan.

Donderdag 18 juni

De workshop Effectief lezen, hoe leer je dat? wordt op 18 juni aangeboden door Janneke Kelter en Charlotte Amesz van het Taalcentrum van De Haagse Hogeschool. 

Leesvaardigheid heeft een belangrijke bijdrage aan succesvol leren en studeren. Binnen het hbo verkrijgen studenten kennis en informatie door het lezen van artikelen, rapporten, studieboeken en andere teksten. Het gaat veelal om meer en om complexere teksten dan in het mbo en het voortgezet onderwijs. Dit vraagt van studenten de vaardigheid om hun leesgedrag af te stemmen op hun leesdoel. Wat hebben leerlingen en studenten nodig om die leesvaardigheid te ontwikkelen? Tijdens de workshop bespreken we verschillende leesdoelen en leesstrategieën om die doelen te realiseren. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met enkele leesstrategieën. Tot slot beantwoorden we de vraag hoe docenten kunnen bijdragen aan de leesvaardigheidsontwikkeling van hun leerlingen/ studenten. Hier kunt u zich aanmelden.

Donderdag 25 juni

Op donderdag 25 juni bieden we de workshop 'In gesprek over LOB met behulp van het Raamwerk Loopbaanbegeleiding' aan, dat door Euroguidance Nederland is ontwikkeld. Deze workshop wordt geleid door Eva-Maria Ternité  van Euroguidance. Tijdens de workshop krijgt u informatie over het gebruik van het Raamwerk en gaat u met collega's op onderzoek wat het raamwerk voor u kan betekenen in gesprek met directie en collega's en in uw eigen gesprekken met leerlingen. Hier kunt u zich aanmelden. De workshop heeft nog enkele plaatsen vrij.

Nog meer in juni

-  Lector Ouderschap & Ouderbegeleiding, Carolien Gravesteijn, van de Hogeschool Leiden zal in de maand juni nog een inspiratielezing 'Levensvaardigheden en oudercontact in het onderwijs: (hoe) is dit zinvol?' geven.

Jongeren worstelen met het in de lucht houden van alle ballen; naast leren werken jongeren veel, ze hebben een druk sociaal leven en zijn constant bezig met sociale media. Zij worden gezien en benaderd als volwassenen, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zij nog ondersteuning nodig hebben bij het gemotiveerd blijven en doorzetten. Zij zijn nog onvoldoende in staat hun impulsen te controleren en te plannen. Dit heeft nadelig orderen en ouders te betrekken gaan jongeren niet alleen beter in hun vel zitten maar presteren zij ook beter op school. In haar lezing vertelt Carolien Gravesteijn waarom investeren in levensvaardigheden en ouders loont en op welke manier scholen dit op een effectieve manier kunnen doen. Datum volgt snel.

Onze nieuwsbrieven
  • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven
    Spirit4you vo-mbo

  • Spirit4you pro/vso/entree

  • Spirit4you havo-mbo-hbo