Workshop in gesprek over LOB met behulp van een raamwerk donderdag 25 juni 2020

Deze workshop vindt op donderdag 25 juni van 10.00 tot 11.00 uur in Teams plaats.

Er kunnen maximaal 24 mensen deelnemen.