Decanennetwerk havo-hbo 2 juli 2020

Het decanennetwerk vindt plaats op donderdag 2 juli van 10.00-11.00 uur in Teams.