Jongerenperspectief en LOB
09/11/2020

Jongerenperspectief en LOB

Hoe denken jongeren over LOB?

Welke behoeften hebben jongeren op het gebied van LOB en welke kansen zien ze voor verbeteringen op hun school/onderwijsinstelling? Om het jongerenperspectief op LOB in kaart te brengen, voerden Youngworks in opdracht van het Expertisepunt LOB een kwalitatief onderzoek uit onder jongeren in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), mbo en hbo. Als je met jongeren in gesprek gaat over LOB, valt op dat vrijwel iedereen positieve ervaringen heeft gehad en de essentie van LOB – na enige uitleg - als zeer waardevol ziet. Tegelijkertijd zijn veel jongeren kritisch. Kritisch op hoe LOB nu vaak vorm krijgt en kritisch op wat ze nog missen op het gebied van LOB. Dit onderzoek biedt dan ook inzicht in een aantal grotere kansen. Kijk hier voor het volledige rapport.

Onze nieuwsbrieven
  • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven
    Spirit4you vo-mbo

  • Spirit4you havo-mbo-hbo

  • Spirit4you pro/vso/entree