Nieuwsbrief Spirit4you havo-mbo-hbo

april 2022

Aan de slag met het LOB-cv!

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het LOB-cv.

De tijd tot het examen nadert...het is van belang dat iedereen die havo-leerlingen en mbo- studenten naar het hbo begeleidt, aandacht besteedt aan het invullen van het LOB-cv! Een goede implementatie van dit overstap-document vraagt om betrokkenheid vanuit vo, mbo en hbo.

We werken samen: het LOB-cv is een samenwerking van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Erasmus Universiteit, Hogeschool InHolland, De Haagse Hogeschool en Spirit4you. Het LOB-cv is in gezamenlijkheid ontwikkeld door hogescholen en vo-scholen. Vanuit de genoemde samenwerking worden waar nodig/wenselijk aanpassingen gedaan aan het LOB-cv. Jaarlijks maken we hiervoor de balans op.

Informatie voor leerlingen

Het LOB-cv is een goede voorbereiding van jouw overstap naar het hbo. Je beantwoordt allerlei vragen en krijgt hierdoor een beter beeld van jezelf. Ook heb je alles wat belangrijk is voor het maken van een goede studiekeuze en een goede voorbereiding op een rijtje. Daarna verstuur je het ingevulde LOB-cv naar het hbo, zodat de intakers beter weten wie jij bent.

Tips!

  • Maak het jezelf niet te makkelijk met korte zinnen of één woord. Let ook op je taalvaardigheid.
  • Bij verschillende onderdelen kun je bestanden toevoegen, zoals certificaten en cijferlijsten. Klik daarvoor op het icoontje waarmee het uploaden van je bestand zich vanzelf wijst.
  • Als je ingelogd bent, kun je meer informatie opvragen over elk onderdeel.
  • Je kunt ook nog altijd later inloggen om bijvoorbeeld de inhoud te wijzigen of extra documenten aan je LOB-cv toe te voegen.
  • Jij blijft altijd de beheerder van dit LOB-cv, ook nadat je de middelbare school hebt verlaten.

Privacy

Als leerling beheer je je eigen account en bepaal je de inhoud en wie dit mag zien. Ook je begeleider(s) of ouder(s) hebben geen zicht op de inhoud, tenzij je het zelf met hen deelt (op scherm of met een print/pdf). Je begeleider kan wél zien hoe ver je bent met het invullen van het LOB-cv, maar hij kan niet zien wat je hebt ingevuld. De gegevens die je invoert kunnen wel voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt door de hogescholen ter evaluatie van het studiekeuzeproces en studiesucces, maar de resultaten zijn niet herleidbaar tot één persoon. De gegevens op www.lob-cv.nl worden niet aan derden verstrekt.

Bekijk hier een filmpje over het LOB-cv

Informatie voor begeleiders

Het LOB-cv bestaat uit zes thema's waarover de leerlingen vragen beantwoorden. Lees meer over het hoe en waarom van het LOB-cv in de instructie voor begeleiders.

Nieuw bij het LOB-cv: koppelcodes

Sinds dit schooljaar kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde koppelcodes. Dit is een handige verrijking van het systeem voor mentoren en slb'ers, om de voortgang binnen hun groep te volgen van het invullen van het LOB-cv.

De mentor/slb'er kan, nadat hij of zij een account verkregen heeft van de schoolbeheerder, de gegevens van zijn of haar groep of groepen beschikbaar maken door voor iedere groep een zogenaamde koppelcode aan te maken. Door middel van deze koppelcode wordt de leerling of student gekoppeld aan de juiste klas. Deze koppelcode verstrekt de mentor aan alle leerlingen of studenten van deze groep, liefst voordat zij aan de slag gaan met het aanmaken en invullen van het LOB-cv. Eventueel kan de koppelcode ook achteraf nog worden ingevoerd. 
Door het gebruik van de koppelcode heeft de mentor/slb'er overzicht van alle leerlingen of mbo-studenten die bij hem/haar horen. Ook kan de mentor/slb'er hierdoor in een oogopslag per jongere monitoren wat de voortgang van het LOB-cv is, deze wordt in een percentage weergegeven. De inhoud van het LOB-cv van de leerlingen/mbo-studenten is niet zichtbaar.

Los van deze nieuwsbrief wordt binnenkort extra informatie gestuurd over het gebruik van koppelcodes.

Hoe gebruikt het hbo het LOB-cv?

De Haagse Hogeschool is groot voorstander van het LOB-cv. Daarom heeft De Haagse begin maart een samenwerkingsovereenkomst getekend met Hogeschool Rotterdam. Dat betekent dat ook De Haagse Hogeschool het LOB-cv gaat gebruiken. 
Per 1 september 2022 zullen een aantal opleidingen in de vorm van een pilot, de informatie uit het LOB-cv inzetten in hun studieloopbaanbegeleiding of coaching van de eerstejaars studenten. Een goede toevoeging in het programma, omdat onder andere informatie over (hbo-)vaardigheden, hoe de studiekeuze tot stand is gekomen en verwachtingen van de gekozen studie, gebundeld zijn in één document. Met de inzet van het LOB-cv in de gesprekken wordt de begeleiding van de studenten in het begin van de studie meteen afgestemd op de individuele wensen en behoeften. Dit geeft een grotere kans op student- en studiesucces. De overige opleidingen zullen later volgen. Welke opleidingen er volgend studiejaar al mee gaan doen, zullen we in een volgende nieuwsbrief bekend maken. 

Op andere hogescholen in regio Haaglanden, o.a. Hogeschool Inholland en Hotelschool The Hague, wordt een vergelijkbaar implementatietraject ontwikkeld.

Tot slot

Het LOB-cv is een belangrijk instrument als het gaat om een goede start van jongeren op het hbo. En dat is wat we met elkaar willen en waar we samen verantwoordelijk voor zijn, zowel op de havo, het mbo als het hbo. Het LOB-cv opnemen in de overstap-procedure werkt alleen als we er met z'n allen voor gaan!

Komende week wordt aan directies van alle scholen in de regio Haaglanden informatie gestuurd over het LOB-cv, met daarbij de vraag erop toe te zien dat het cv binnen de school door iedere jongere die de overstap naar het hbo gaat maken, wordt ingevuld.

Spirit4you zorgt de komende periode voor rapportages: hoeveel LOB-cv's zijn er per school geheel of gedeeltelijk ingevuld? Deze rapportages delen we met scholen en bestuurders.

We bedanken iedereen die betrokken is bij de overstap van jongeren naar het hbo voor het geven van aandacht aan het LOB-cv!  Mocht je een vraag of een opmerking hebben over het LOB-cv: stuur een mail naar info@spirit4you.nl en we nemen snel contact met je op. Veel succes!

Afmelden nieuwsbrief

Spirit4you.nl | © Spirit4you 2020