Het Kenniscentrum Global & Inclusive Learning doet onderzoek naar ervaringen van docenten met de omschakeling naar onlineonderwijs tijdens de lockdown periode en de impact op inclusie. Docenten kunnen hieraan meedoen door de vragenlijst in te vullen via deze link.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. Unesco en  Risbo, Erasmus Universiteit.