home   >   vo-mbo   >   begeleiding-overstap

Met de projecten die onder begeleiding van de overstap vallen ondersteunt Spirit4you scholen om de overstap van leerlingen van vo naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding soepel te laten verlopen.

Spirit4you brengt het overstaptraject in kaart en communiceert hierover met scholen, besturen en gemeenten. Hier hoort een zorgvuldige overdracht van gegevens bij, evenals het organiseren van netwerk- en professionaliseringsbijeenkomsten.
 

VOROC

Het overstapsysteem van de regio Haaglanden

Wat

VOROC is een digitaal systeem voor scholen dat de overstap van leerlingen van Voortgezet Onderwijs naar ROC ondersteunt. Leerlingen worden aangemeld voor het ROC en decanen van het vmbo ontvangen een terugkoppeling hiervan. Hierdoor komt informatie sneller en gemakkelijker bij verschillende partijen terecht.

Waarom

Vo- en mbo-scholen en gemeenten krijgen door VOROC inzicht in het aanmeldproces van elke leerling. Het doel is dat elke leerling zich op tijd (voor 1 april) aanmeldt en dat elke leerling op een juiste plek op het mbo terechtkomt.

Voor wie

VOROC is bedoeld voor vo-scholen, ROC’s en gemeenten in regio Haaglanden.

Verder lezen
LOB-paspoort

Inzicht in LOB-activiteiten

Als afronding van het LOB-traject op de vo-school vult de leerling zijn/haar LOB-paspoort digitaal in. Dit paspoort wordt gebruikt bij de intake op de vervolgopleiding, zowel door de leerling als door de intaker.

 

 

Verder lezen
MBO4YOU

Coaching voor vierdejaars vmbo-leerlingen

Wat

Vmbo-leerlingen die dat nodig hebben, krijgen de mogelijkheid om met hulp van een professionele coach de overstap naar het mbo goed te laten verlopen. Een coach motiveert, stimuleert en geeft advies daar waar de leerling het nodig heeft. De coach helpt de leerling om te anticiperen op belemmering, zodat de leerling niet vastloopt. De coaching loopt door tot en met het eerste leerjaar op het mbo.

Waarom

Met behulp van de coaching wordt ervoor gezorgd dat kwetsbare leerlingen niet voortijdig uitvallen. De coaching zorgt ervoor dat vmbo-leerlingen een betere start op het mbo kunnen maken.

Voor wie

De coaching is bedoeld voor vierdejaars vmbo-leerlingen die binnenkort overstappen naar het mbo. De vo-school meldt de leerling aan.

Voor meer informatie over wie in aanmerking komt en de aanmeldprocedure, zie de informatiebrief bij documenten.

 

Onze thema's

Vestibulum sodales gravida finibus. In ac metus quam. Nullam consectetur rutrum nibh, non rhoncus purus lacinia sed. Maecenas vitae nisi in risus sollicitudin feugiat vel finibus tellus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cras ultrices pharetra est ut gravida. Sed vitae lorem ac nisi faucibus placerat. Cras vel dignissim libero. Pellentesque eget congue nulla. Nunc eu risus pellentesque, vulputate lorem sit amet, fringilla ante. Sed ante ligula, molestie et libero et, viverra faucibus justo. Aliquam et gravida arcu.

Loopbaanorientatie
Lees meer
Verbetering aansluiting
Lees meer
Professionalisering en netwerken
Lees meer
Loopbaanadvies

In gesprek met een loopbaanadviseur

Een loopbaantraject van ROC Mondriaan biedt ondersteuning aan leerlingen die niet zonder meer kunnen instromen in het vervolgonderwijs, omdat onduidelijkheid bestaat over bijv. het maken van een keuze, capaciteit van de leerling, het kennisniveau van de leerling, leerstoornissen, psychosociale problematiek, motivatie en/of gedragsproblematiek.

Dit aanbod vanuit Spirit4you is aanvullend op het reguliere aanbod van mbo-scholen.

Een loopbaantraject kan in VOROC aangevraagd worden door decanen van scholen in de regio Haaglanden.

Waarom

Hiermee worden leerlingen ondersteunt bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.

Voor wie

Leerlingen en decanen.

Workshops voor leerlingen

Student Skills Team

Sterker naar het mbo door voorlichting, coaching en begeleiding ter bevordering van de ontwikkeling van mbo-vaardigheden bij vmbo-leerlingen die de overstap naar het mbo gaan maken.

De overgang naar een vervolgopleiding op het mbo wordt door veel vmbo'ers als groot ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat kennis hebben en het kunnen inzetten van mbo-vaardigheden een belangrijke factor voor studiesucces is. Het is voor de toekomstige mbo-student belangrijk om aan de ontwikkeling van mbo-vaardigheden te werken. De afstemming en samenwerking tussen mbo-instellingen is nodig om de overgang van de vmbo'ers te verbeteren en daarmee hun kans op studiesucces te vergroten.

Om bovenstaande een 'positieve boost' te geven, is vanaf september '20 het Student Skills Team opgericht. Dit Team bestaat uit hbo-studenten die zorgvuldig geselecteerd en inhoudelijk getraind zijn om zodoende ingezet te worden als ervaringsdeskundigen en rolmodellen!

Het project is erop gericht om vmbo'ers voor te bereiden op de overstap naar het mbo. Specifiek gaat het om bewustwording en ontwikkeling/versterking van de benodigde mbo-vaardigheden. Hierdoor weten vmbo'ers beter wat er van hen wordt verwacht op het mbo en zijn zij dan ook beter voorbereid. Uiteindelijk bevordert deze betere voorbereiding het studiesucces en kan voortijdig uitval wellicht voorkomen worden. 

Het project is succesvol als vmbo'ers een beter beeld hebben van wat zij kunnen verwachten op het mbo en welke mbo-vaardigheden zij hiervoor nodig hebben. 

Studiejaar '20/'21 zijn er maar liefst 14 studenten geselecteerd van de opleiding HRM die zich voor 3 ECTS inzetten op de vo-scholen. Zij zijn de rolmodellen voor deze doelgroep en vertellen de doelgroep over hoe zij hun eigen overstap hebben ervaren en wat zij zelf er aan hadden kunnen doen om zich eventueel beter voor te bereiden. Ook geven zij -zijdelings- advieven aan de scholen hoe zij hun leerlingen/studenten nog beter voor te bereiden op de overstap naar een vervolgopleiding.  

De meest voorkomende onderwerpen die het Student Skills Team aan de orde stelt, zijn:

 • Welke vaardigheden heb je nodig op het mbo, wat wordt er van je verwacht?
 • Wat komt er kijken bij het aanmelden voor en het volgen van een mbo opleiding?
 • Wat moet je kunnen? 
 • Hoe anders is het vmbo dan het mbo?
 • Hoe hebben de Student Skills Team studenten zelf de overstap ervaren?
 • Wat hebben zij gemist in de begeleiding en wat niet?
 • Wat ging er goed en wat hadden ze zelf anders kunnen aanpakken in de voorbereiding?

Aan de hand van een praktische workshop geven ze tips en handvatten mee om zich voor te bereiden op de overstap naar het mbo. 

Vo-scholen en mbo-instellingen geven aan het fijn te vinden dat de voorlichting gegeven wordt door studenten, m.n. omdat deze studenten voor heel veel leerlingen ook rolmodellen zijn. De studenten zelf geven ook aan het leuk te vinden om onderdeel te zijn van het Student Skills Team, omdat zij zelf ook een hele route hebben afgelegd en het niet altijd makkelijk was daar te komen waar ze nu zijn. Zij geven een positief signaal af. "Als ik het kan, kan jij het ook. Geloof in jezelf en bereid je goed voor! 

Ben je geïnteresseerd om je school aan te melden voor een workshop mbo-vaardigheden? Aanmelden kan hier

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Mascha Westgeest, m.westgeest@spirit4you.nl      

Bekijk hier het filmpje mbo-skills

Warme overdracht

Zorgvuldige overdracht van kwetsbare leerlingen

Wat

Leerlingen kunnen in VOROC worden aangemeld voor de warme overdracht: een week richting het einde van het schooljaar waarbij een vo-vertegenwoordiger gegevens over leerlingen persoonlijk overgedragen worden aan een mbo-vertegenwoordiger. Het gaat dan om informatie over bijvoorbeeld de thuissituatie, gezondheid en gedragsproblemen. Spirit4you matcht de betrokken vo-vertegenwoordiger aan de juiste persoon op het mbo.

Waarom

De warme overdracht zorgt ervoor dat gegevens over vmbo-leerlingen zorgvuldig worden overgedragen aan het mbo, waardoor ze beter kunnen starten aan een mbo-opleiding.

Voor wie

De warme overdracht is bedoeld voor leerlingen die:

 • In het laatste leerjaar actueel contact gehad hebben met JGZ, GGD, Bureau Jeugdzorg of Leerplichten en/of;
 • Actuele contacten hebben met jeugdreclassering of jeugdbescherming (voogdij) en/of;
 • In de laatste twee leerjaren geplaatst zijn in Rebound en/of;
 • In het laatste leerjaar besproken zijn in het Zorg- en Adviesteam (ZAT) en/of;
 • Niet behoren tot bovenstaande catergorieën maar u als onderwijsprofessional wel de inschatting maakt dat overdracht van informatie voor de start van de nieuwe opleiding nodig is.