Monitoringsrapportage 2021-2022
19/12/2022

Monitoringsrapportage 2021-2022

Deze rapportage bevat informatie over het verloop van de doorstroom tussen de scholen die vmbo aanbieden binnen de regio Haaglanden en het mbo.

Deze rapportage laat op een aantal manieren zien hoe de doorstroom verloopt tussen de locaties die vmbo aanbieden binnen de regio Haaglanden en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze rapportage richt zich op een aantal aspecten van deze doorstroom:

  • Vanuit welke vmbo-locaties uit de regio Haaglanden wordt er naar welke mbo-instelling doorgestroomd en hoe succesvol is dat?
  • Bij welke mbo-instellingen is er een grote instroom van leerlingen uit het vmbo uit de regio Haaglanden en hoe verloopt deze doorstroom?

 

Onze nieuwsbrieven
  • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven
    Spirit4you vo-mbo

  • Spirit4you havo-mbo-hbo

  • Spirit4you pro/vso/entree