Hbo4you

home   >   nieuws   >   hbo4you  

24/03/2022

Hbo4you

Dit is een nieuw project en houdt in het coachen van havo 5-leerlingen, die de overstap naar het hbo gaan maken en over wie de mentor/decaan zorgen heeft, vanwege thuissituatie en/of problematieken.

Spirit4you vindt dat iedere jongere een goede kans moet krijgen voor een succesvolle stap naar het hbo. Soms is extra begeleiding daarbij wenselijk. Spirit4you start daarom met een nieuw project: Hbo4you. Dit houdt in het coachen van havo 5-leerlingen, die de overstap naar het hbo gaan maken en over wie de mentor/decaan zorgen heeft, vanwege thuissituatie en/of problematieken.

Havoleerlingen die dat nodig hebben, krijgen de mogelijkheid om met hulp van een professionele coach de overstap naar het hbo goed te laten verlopen. De coach motiveert, stimuleert en geeft advies waar de leerling het nodig heeft. 
De coaching loopt van de maand april/mei in het examenjaar tot en met de eerste 100 dagen op het hbo. Er is wekelijks contact tussen de leerling en de coach.

Heb je een leerling voor wie dit coaching traject passend is? Meld je leerling dan hier aan.
Heb je vragen over dit traject? Stuur dan een mail naar info@spirit4you.nl en er wordt contact met je opgenomen.

Onze nieuwsbrieven
  • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven
    Spirit4you vo-mbo

  • Spirit4you havo-mbo-hbo

  • Spirit4you pro/vso/entree