Nieuwsbrief Spirit4you havo-mbo-hbo

september 2020

We gaan weer van start!

De scholen zijn weer begonnen, voor velen met gemengde gevoelens. Anderhalve meter afstand voor mbo- en hbo-studenten, vragen over ventilatie en mondkapjes op het voortgezet onderwijs, veel zorgen onder leerlingen/ studenten en onzekerheid over de toekomst. We wensen iedereen veel energie en positiviteit toe voor dit schooljaar. Vanuit Spirit4you denken en werken we graag mee met scholen. Over zaken als doorstroom, aansluiting en de begeleiding van uw leerlingen en studenten bent u welkom een beroep op ons te doen via info@spirit4you.nl.

6 oktober Online event Bekijkjetoekomst in het hbo

In nauwe samenwerking met de hbo-instellingen in de regio krijgt het event Bekijkjetoekomst in het hbo steeds verder gestalte. Iedere deelnemende school wordt op 6 oktober apart ontvangen en leerlingen/studenten maken een rondgang over een speciaal ontworpen festivalterrein met een sectorplein, een Wegwijs-in-het-hbo-plein en een Kwaliteiten-en-interesses-plein. Een grote groep hbo-studenten verleent medewerking door in gesprek te gaan met de bezoekers, over studiekeuze en voorbereiding voor het hbo. Graag nodigen we ook alle bestuurders en directieleden uit een kijkje te komen nemen. Hiervoor wordt een aparte uitnodiging toegestuurd.

Student Skills Team

Heel blij zijn we met een groep van maar liefst 17 hbo-studenten, die vanaf nu ambassadeurs zijn van Spirit4you! De studenten krijgen eerst een training op maat en gaan vervolgens aan de slag als rolmodellen, zowel op vo-scholen als op mbo-opleidingen. Zij geven trainingen op scholen geven over hbo-vaardigheden en over de koppeling van hbo-vaardigheden aan het profielwerkstuk. Zij zullen aanwezig zijn bij ouderavonden om ouders te informeren over de overstap die hun zoon of dochter gaan maken naar het hbo. Ook zijn ze actief aanwezig bij activiteiten van Spirit4you als het hbo-event, masterclasses en workshops. Wilt u uw school aanmelden voor één of meer van de genoemde activiteiten? Meld u hier aan! Er wordt dan binnen anderhalve week contact met u opgenomen. 

 

Prototype You, workshop op 17 september

Graag bieden we belangstellende collega's van havo, mbo en hbo de mogelijkeid deel te nemen aan een workshop van Prototype You op donderdag 17 september van 10.00 tot 11.00 uur. In deze workshop, die plaatsvindt in MS Teams, wordt inzicht gegeven in een methodiek die ingezet kan worden voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding, waarbij uitgegaan wordt van continu leren en ontwikkelen. Door het toepassen van deze methodiek zetten jongeren snel 'groeistappen'. Wilt u deelnemen aan deze workshop? Meld u zich dan hier aan. Er is een maximum aantal deelnemers van 20.   

Samen werken aan een goede doorstroom naar de PABO, workshop 24 september

Wat komt er kijken bij een goede doorstroom naar de PABO? In Den Haag hebben de twee Hogescholen en de twee mbo-scholen de handen ineengeslagen. Inholland, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en mboRijnland hebben samenwerkingsafspraken gemaakt om te zorgen voor een goede doorstroom van mbo-studenten naar de pabo’s. Dit heeft geresulteerd in verschillende doorstroomarrangementen.
We bieden u de mogelijkheid deel te nemen aan een workshop op donderdag 24 september van 11.15 tot 12.15 uur waarin duidelijk wordt hoe belangrijk de samenwerking tussen het mbo en hbo is om dit soort projecten tot uitvoer te brengen en ook waar de knelpunten en uitdagingen liggen. Wilt u deelnemen aan deze workshop? Meld u hier aan. De workshop vindt plaats in MS Teams.

 

Netwerk decanen havo-hbo, 24 september 15.00-16.00 uur

Op donderdag 24 september vindt van 15.00 tot 16.00 uur het eerste Netwerk voor decanen plaats. We ontmoeten elkaar in MS Teams. Centraal staat de voorbereiding voor het event Bekijkjetoekomst in het hbo op 6 oktober. Bij dit deel zijn ook de deelnemende mbo-opleidingen zeer welkom. Daarnaast besteden we aandacht aan andere zaken rond de doorstroom naar het hbo. Hier kunt u zich aanmelden, u bent hartelijk welkom! 

Netwerk mbo-hbo 15 oktober 10.00 - 11.00 uur

Vorig schooljaar startten we met een denktank mbo-hbo. Vanaf dit schooljaar wordt de denktank omgezet in een netwerk mbo-hbo. We hopen dat veel collega's van mbo4-opleidingen willen aansluiten en meedenken over wat nodig is voor een positieve doorstroom naar het hbo en op welke wijze Spirit4you scholen kan ondersteunen bij dit proces. U bent hartelijk welkom. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 oktober in MS Teams en duurt van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt zich hier aanmelden.

Afmelden nieuwsbrief

Spirit4you.nl | © Spirit4you 2020