Nieuwsbrief Spirit4you vo-mbo

juni 2020

Nieuwe VOROC rapportages beschikbaar

Op de site voroc.nl zijn weer actuele rapportages beschikbaar over aanmeldingen voor het mbo, status van de aanmelding, leerlingen met meerdere aanmeldingen en status van de doorstroomformulieren. Hier klikt u meteen door naar de rapportages en documenten.

Routekaart Verder zonder diploma

Leerlingen die naar het mbo willen moeten eerst een vo-diploma behalen. Soms zijn er situaties waardoor dat helaas niet lukt. Dan zijn er misschien andere opties om op de gewenste plek te komen. Met de Routekaart Verder zonder diploma van Spirit4you kunnen leerlingen en hun begeleiders de mogelijkheden bekijken.

Online decanennetwerk op 25 juni 2020

In samenwerking met het Expertisepunt LOB organiseert Spirit4you op donderdag 25 juni a.s. van 10.00 tot uiterlijk 11.30 uur een online bijeenkomst van het LOB decanennetwerk voor vmbo-decanen in de regio Haaglanden. De volgende vragen staan centraal: hoe is de afgelopen periode de begeleiding van leerlingen gegaan op het gebied van LOB? Wat ging goed, wat kon beter en wat ging niet goed? Wat wordt de komende periode en in het nieuwe schooljaar hiervan doorgezet?

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Publicatie `Voortijdig Schoolverlaten voorkomen`

Voor professionals die zich inzetten om voortijdig schooluitval te voorkomen: in het boek Voortijdig Schoolverlaten voorkomen wordt de preventie van vsv vanuit meerdere perspectieven belicht: wetenschap, praktijk en beleid. Er worden handvatten aangeboden die mogelijk kunnen bijdragen aan een coherente en effectieve aanpak van vsv.

Afmelden nieuwsbrief

Spirit4you.nl | © Spirit4you 2020