Loopbaangerichte Leeromgeving

In samenwerking met het Expertisepunt LOB  wordt op 3 december voor collega's vauit de havo, het mbo en het hbo van 10.00 tot 11.00 uur een werksessie Loopbaangerichte Leeromgeving aangeboden. Op iedere school is hier in meer of mindere mate sprake van. Meer bewustwording en inzichten krijgen in hoe een mooie volgende stap gezet kan worden is aan te bevelen! In deze werksessie krijgen decanen en andere LOB experts een goed inzicht in wat er onder een loopbaangerichte leeromgeving verstaan wordt. We bespreken met elkaar hoe de loopbaangerichte leeromgeving op jouw school er op dit moment voor staat en welke stappen mogelijk gezet kunnen worden. In deze werksessie bespreken we ook good practices zodat leren van en met elkaar een belangrijk onderdeel is. Het maximum aantal deelnemers is 14.